Program „Moving beyond the limits of talent” – Infosys BPO Poland

Metryka praktyki

Firma: Infosys BPO Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Stałą współpracę z uczelniami wyższymi prowadzi Infosys BPO Poland w ramach programu Moving beyond the limits of talent. Przedstawiciele firmy zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) oraz wspierają finansowanie inicjatyw akademickich i kół naukowych, a jej pracownicy prowadzą zajęcia na łódzkich uczelniach. Firma współtworzyła studium podyplomowe z zakresu prowadzenia centrów usług wspólnych i BPO (Business Process Outsourcing) na UŁ oraz program kierunku studiów: lingwistyka dla biznesu. Infosys jest również członkiem ICT Polska Centralna Klaster przy Politechnice Łódzkiej, którego celem jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, a także rozwój i kształcenie kadr. Firma regularnie organizuje warsztaty, wykłady oraz programy stażowe. Jest partnerem programu Ticket to Your Future, umożliwiającego poznanie możliwości związanych z karierą w międzynarodowych korporacjach. Infosys jest jedną z firm założycielskich ABSL – Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, który działa m.in. na rzecz dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy.