Program „Moje Stypendium” – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
„Moje Stypendium” to partnerski program METRO Group, Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie uczniów i studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. Pomysł programu powstał w odpowiedzi na liczne doświadczenia trzech partnerów projektu, którzy od lat angażują się we wspieranie programów edukacyjnych, w tym stypendialnych. Z owych doświadczeń wynika, że trudności z równym dotarciem do edukacji są jednym z głównych powodów wielu problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy małych miejscowości i wsi.Pierwszym filarem programu jest pomoc stypendialna dla młodzieży uczącej się. W ramach programu przyznawane są dotacje na programy lokalnych organizacji stypendialnych działających i mających siedzibę w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. W pierwszej edycji programu (lata 2006/2007) komisja konkursowa dokonała wyboru 22 lokalnych organizacji stypendialnych, którym zostały przyznane dotacje o łącznej wartości 144 100 zł. Organizatorzy programu, mając na uwadze rozwój i motywowanie lokalnych organizacji stypendialnych, postanowili, że w „Moim Stypendium” każda organizacja musi wykazać swoje zaangażowanie, dokładając do każdej złotówki otrzymanej na stypendia drugą złotówkę. Taki system finansowania (1:1) motywuje lokalne organizacje do pozyskiwania środków na realizację programu stypendialnego w społecznościach lokalnych oraz doskonalenie metod fundraisingowych. W wyniku takiego systemu finansowania lokalne organizacje stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 przekazały na stypendia kwotę 313 750 zł, co oznacza, że pozyskały na realizację swoich programów dodatkowo 169 750 zł.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu było przeprowadzenie badania rynku stypendiów w Polsce i przygotowanie wyników badań w formie raportu opatrzonego komentarzami ekspertów. Raport został w całości sfinansowany przez METRO Group. Badanie wykazało wiele wad obecnego systemu przekazywania pomocy stypendialnej przez instytucje oraz kilka najważniejszych aspektów pomocy stypendialnej, a także potwierdziło wielką potrzebę wspierania edukacji przez przedsiębiorców. Raport w całości sfinansowany przez METRO Group trafił do organizacji pozarządowych, szkół i środowisk związanych z oświatą i edukacją oraz do mediów.

By ułatwić dostęp do informacji o stypendiach uczniom i studentom, w ramach programu powstał serwis internetowy www.mojestypendium.pl. Serwis zawiera aktualne wiadomości o dostępnych programach stypendialnych. Wyszukiwarka zawiera informacje o ponad 500 programach stypendialnych na terenie całej Polski, prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz niepaństwowe szkoły wyższe. W ciągu pierwszych 12 miesięcy serwis odwiedziło ponad 60 tysięcy internautów.

Partnerzy programu zbadali efekty realizowanego programu, kontaktując się bezpośrednio z jego beneficjentami – stypendystami. W kwietniu 2007 r. przeprowadzono anonimową ankietę wśród wszystkich 142 stypendystów lokalnych organizacji stypendialnych, w której zapytano o to, co sądzą o procedurach i poszczególnych elementach programu. Okazało się, że wszyscy stypendyści przeznaczyli uzyskane stypendium na swój rozwój naukowy lub na rozwój zainteresowań i talentów.