Program minigrantów „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem”

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program minigrantów Działam, pomagam, jestem wolontariuszem ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego oraz wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych skupionych wokół hut ArcelorMittal Poland. Starania o przyznanie grantu w wysokości maksymalnie 20 tys. zł na jeden projekt mogą podejmować pracownicy ArcelorMittal Poland, spółek zależnych oraz spółek świadczących usługi na rzecz firmy, którzy są zatrudnieni od co najmniej roku. Osoby takie muszą wykazać się aktywnością społeczną, czyli być członkami lub wolontariuszami fundacji albo stowarzyszeń. Pomoc finansowa jest skierowana do organizacji zajmujących się kwestiami edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, wsparcia społecznego, sportu amatorskiego lub ekologii.