Program mini grantów w ramach Programu Wolontariatu LOTOSU

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Fundacja LOTOS przeprowadziła badanie ankietowe wśród pracowników LOTOSU dotyczące nastawienia, doświadczenia i wiedzy na temat działań w obszarze wolontariatu. Wyniki badania dostarczyły argumentów, iż możliwość wyboru przez pracowników projektu, który rozwiąże problem, wspomoże środowisko czy osoby, z którymi wolontariusz jest związany, jest jednym z priorytetów w kierunkach planowania programu wolontariatu w LOTOSIE. Tak zrodził się Program mini grantów w ramach Programu Wolontariatu. Jesienią 2016 roku miała miejsce pierwsza edycja programu. Każdy z pracowników miał możliwość złożenia aplikacji na realizację własnego projektu z zakresu wolontariatu.

Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny było zaplanowanie jego przeprowadzenia w grupie min. 3 pracowników pod opieką lidera. Wyłonione inicjatywy mogły liczyć na opieką mentorską i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu ze strony Fundacji LOTOS oraz partnera projektu – Regionalnego Centrum Wolontariatu.

W wyniku oceny wniosków 11 projektów otrzymało dofinansowanie. Komisja konkursowa, oceniając zgłoszone wnioski, brała pod uwagę: uzasadnienie realizacji projektu, jego znaczenie dla społeczności lokalnych oraz ujęte w nim kwestie budżetowe. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 3 000 zł, a całkowita pula do rozdysponowania sięgała 30 tysięcy zł.