Program mentoringowy Mother Empower

Metryka praktyki

Firma: Robert Bosch,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Robert Bosch uruchomiła II edycję programu mentoringowego Mother Empower. Program ma na celu aktywizację zawodową kobiet posiadających dzieci poprzez pracę w parach mentorskich, program stypendialny czy działania edukacyjne. Firma Bosch realizowała program MotherEmpower od marca do czerwca 2021 roku. Program zakładał wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przygotowanie 23 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z 23 mentorkami z firmy Bosch. Zarówno mentorki jak i mentee zaznaczają, że dzięki udziałowi w programie bardzo poprawiły się ich umiejętności interpersonalne. Ocena własnych perspektyw zawodowych wzrosła u mentee, co ośmieliło je do poszukiwania zatrudnienia.     

https://mamopracuj.pl/mother-empower-wzmacnianie-ma-sens-podsumowanie-programu-mentoringowego-z-firma-bosch-polska/