Program Mentoringowy

Metryka praktyki

Firma: Sii,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Program mentoringowy w firmie Sii trwa trzy miesiące i składa się z mentoringu menedżerskiego oraz eksperckiego. Beneficjentami programu są zarówno mentor, jak i mentee, który korzysta z udziału w programie, ponieważ może zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności dzięki wsparciu mentora. Mentee dzięki udziałowi w programie może także zaplanować swoją ścieżkę rozwojową i przyszły awans. Mentor natomiast zyskuje nową perspektywę, buduje sieć kontaktów i otrzymuje feedback o sobie w nowej roli.