Program „Masz Szansę” Fundacji „Wawel z Rodziną” – WAWEL

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Fundacja firmy WAWEL wspiera rodziców, a także osoby i instytucje sprawujące opiekę zastępczą nad dziećmi. Celem programu „Masz Szansę”, który zrodził się dzięki obserwacji społeczności lokalnej, jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów.

W celu dotarcia do uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin zwrócono się do placówek opiekuńczo-wychowawczych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Nawiązano także współpracę z placówkami oświatowymi. Ze względu na pogłębiające się zjawisko dekapitalizacji dzielnic centralnych (lepiej sytuowane rodziny przeprowadzają się na przedmieścia) wybrane zostały szkoły podstawowe zlokalizowane w centrum Krakowa. A ze względu na usytuowanie fabryki firmy Wawel w Dobczycach pomocą objęte zostały także miejscowe szkoły. Przy wyborze szkół objętych wsparciem brano pod uwagę uśrednione wyniki testów szóstoklasistów publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wybrane zostały placówki, w których wyniki plasowały się poniżej średniej krajowej. W ramach programu organizowane są podstawowe i dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, kursy komputerowe, zajęcia taneczne, realizowane jest dofinansowanie pomocy naukowych i finansowanie posiłków szkolnych. Ze wsparcia w ramach programu „Masz Szansę” korzysta prawie 200 dzieci. Skuteczność podejmowanych działań jest szczególnie widoczna w krakowskim Technikum Łączności, gdzie uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej osiągają dobre wyniki w nauce.

Dzięki tym działaniom Fundacja „Wawel z Rodziną” lepiej identyfikuje problemy i skuteczniej może im przeciwdziałać. Nawiązała liczne kontakty, zwłaszcza z ośrodkami pomocy społecznej. Zyskała w oczach społeczności lokalnej w Dobczycach i pracowników pochodzących z okolic fabryki.