Program L’Oréal UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Metryka praktyki

Firma: L'Oréal Polska,
Branża: Farmaceutyka, FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 5 - Równość płci

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki wspiera rozwój naukowy kobiet i promuje różnorodność w środowisku naukowym i jest organizowany we współpracy z PK ds. UNESCO, MEiN oraz PAN. W 2021 roku przyznano stypendia kolejnym sześciu wybitnym polskim naukowczyniom. W ramach programu, w celu promocji różnorodności oraz rozwijania systemowych rozwiązań wspierających równość płci w nauce, L’Oréal zorganizował panel dyskusyjny podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, w którym udział wzięli przedstawiciele: UNGC, PAN, L’Oréal oraz naukowczynie z UG. Ponadto w grudniu 2021 roku odbył się globalny event, dostępny online dla odbiorców w Polsce – FWiS Festival, zorganizowany przez Fundację L’Oréal i UNESCO. Zaprezentowano tam osiągnięcia naukowe wielu inspirujących naukowczyń z całego świata. Ponadto debatowano na tematy dotyczące barier systemowych, nieświadomych uprzedzeń, autocenzury, ale także utrzymującego się seksizmu i dyskryminacji na wszystkich szczeblach kariery naukowej kobiet.

W 2021 roku o stypendium ubiegały się 132 badaczki, spośród których jury programu wyłoniło 6 utalentowanych kobiet, realizujących przełomowe projekty badawcze w dziedzinie nauk o życiu. W ciągu 21. edycji programu w Polsce wyróżniono 111 wybitnych badaczek. W badaniu przeprowadzonym wśród stypendystek aż 88% respondentek przyznało, że stypendium pozytywnie wpłynęło na rozwój ich kariery naukowej. Panel dyskusyjny For Women in Science, który odbył się podczas EFNI 2021 przełożył się na szeroką promocję różnorodności w nauce oraz postulatów dotyczących wyrównywania szans kobiet w środowisku naukowym. Debata była transmitowana na Instagramie Forbes Women (blisko 700 wyświetleń), a jej podsumowanie ukazało się na łamach magazynu. Ponadto 5 stypendystek programu trafiło na listę 100 Kobiet Roku 2021 Forbes Women. W FWiS Festival uczestniczyło 40 prelegentek z całego świata, które opowiadały o swojej pracy naukowej podczas wystąpień w stylu TED, wywiadów 1-2-1 i paneli dyskusyjnych.

https://www.facebook.com/lorealpoland/videos/215204924070333

https://www.facebook.com/lorealpoland/videos/330182918568750

https://www.instagram.com/p/CVTXSLtosf8/

https://events.forwomeninscience.com/#/home