Program Less Stress!

Metryka praktyki

Firma: Intive,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Aby wesprzeć zatrudnionych w radzeniu sobie z emocjami, w firmie intive wdrożono program Less Stress!, który ma na celu wyposażenie pracowników w wiedzę na temat mechanizmów powstawania stresu oraz sposobu efektywnego zarządzania nim. Skierowany jest także do menedżerów, by wspomóc ich w rozpoznawaniu określonych syndromów stresu w zespole. Program obejmuje: procedurę Less Stress!, zestaw narzędzi, grupę dyskusyjną online oraz cykliczne warsztaty.