Program Lamplighter

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2015

Jednym z trzech głównych celów Unilever zawartych w Planie „Życie w sposób zrównoważony” jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia ludzi. Program Lamplighter skupia się zarówno na poprawie fizycznych, jak i psychicznych aspektów zdrowia osób zatrudnionych w firmie. Działania opierają się na trzech filarach: aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiu oraz odporności psychicznej. Warsztaty tematyczne, zajęcia tai-chi, profesjonalne treningi biegowe oraz opieka fizjoterapeuty to tylko przykłady działań. Lamplighter opiera się na indywidualnej diagnozie stanu zdrowia i potrzeb każdego pracownika, następnie jest proponowany cykl aktywności. Program jest ewaluowany, sprawdzany jest również stan zdrowia pracowników. W pierwszej fazie wzięło udział 800 osób.