Program „Kupuj u sąsiada”

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2015

Celem programu edukacyjnego o nazwie Kupuj u sąsiada jest promowanie świadomych postaw konsumenckich wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami są uczniowie i nauczyciele oraz mali i średni przedsiębiorcy działający na lokalnych rynkach. Pierwszy etap projektu objął zajęcia edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy (pracowników Banku Zachodniego WBK) z wykorzystaniem opracowanych materiałów w formie prezentacji i scenariuszy lekcji promujących świadome postawy oraz zachowania konsumenckie. Drugi etap projektu to tworzenie programów rabatowych, których uczestnikami są lokalni przedsiębiorcy. Konsumenci swoimi decyzjami wspierają biznes „swojego sąsiada”, a Bank Zachodni WBK jako partner programu nagradza najbardziej aktywne społeczności lokalne.