Program Komunikacji Społecznej dla projektu budowy linii elektroenergetycznej – Aldesa Polska

Metryka praktyki

Firma: Aldesa Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program Komunikacji Społecznej dla projektu budowy linii elektroenergetycznej to działanie firmy Aldesa Polska dotyczące budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Celem programu jest transparentne informowanie społeczności lokalnych na temat inwestycji oraz zapewnienie wszystkim interesariuszom możliwości wyrażenia opinii i zgłoszenia sugestii co do realizacji przedsięwzięcia. W wymianie informacji pomocna jest strona internetowa inwestycji, prezentująca bieżące prace projektowe, wyposażona w skrzynkę kontaktową. Szczególny nacisk Aldesa położyła na działania partycypacyjne, np. punkty konsultacyjne organizowane na terenie poszczególnych gmin. Okazji do wymiany poglądów dostarczyła także regionalna konferencja energetyczna „Nowa Energia dla Warmii, Mazur i Mazowsza” z udziałem władz rządowych i samorządowych. Specjalnie dla najmłodszych konsumentów energii został przygotowany program edukacyjny, który w atrakcyjnej formie gier i doświadczeń przybliża kwestie produkcji energii elektrycznej i jej bezpiecznego użytkowania.

Dowiedz się więcej