Program „Kierunek Zdrowie”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Pelion kontynuował zapoczątkowany w 2020 r. cykl spotkań zdrowotnych w ramach programu „Kierunek Zdrowie”. W czerwcu i lipcu 2021 r. Pelion zaprosił pracowników na trzy webinary dotyczące aktualnej tematyki zapobiegania najczęstszym chorobom XXI wieku, faktów i mitów związanych z COVID-19, a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie webinary były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki spotkaniom pracownicy mogli poszerzyć wiedzę na temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Pierwsze spotkanie dotyczyło badań profilaktycznych, technik samobadania piersi i jąder, jako ważnego elementu profilaktyki onkologicznej, problemów zdrowotnych typowych dla płci i wieku oraz chorób cywilizacyjnych i ich przeciwdziałania. Podczas drugiego webinaru omówiono fakty i mity związane z COVID-19, zasady wzmacniania odporności organizmu, powikłania po przebyciu COVID-19 i sposoby radzenia sobie z nimi, zalecane formy aktywności fizycznej po przechorowaniu, a także badania diagnostyczne, jakie powinno się wykonać po przejściu koronawirusa. Trzeci webinar pozwolił ugruntować wiedzę na temat postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak wypadek drogowy, zachłyśnięcie i zadławienie, ugryzienie przez kleszcza, użądlenie, poparzenie, alergie pokarmowe, udar cieplny, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą i nieoddychającą.