Program „Ja też”

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia prowadzi program benefitów dla pracowników z niepełnosprawnościami. Firma dofinansowuje leczenie, rehabilitację, zakup leków, zapewnia dodatkowe dwa dni urlopu czy konsultacje ze specjalistami. Celem programu „Ja też” jest zwiększenie świadomości menedżerów i pracowników na temat obecności w miejscu pracy osób z niepełnosprawnościami, ich praw i potrzeb, budowanie kompetencji w zarządzaniu różnorodnością oraz zmobilizowanie osób z niepełnosprawnościami do profilaktyki. Program realizowano we współpracy z Fundacją Integralia. Udział osób z niepełnosprawnościami w Grupie ERGO Hestia wzrósł do 3,3% na koniec 2021 r. i ich liczba wyniosła 93 osoby. Zwiększenie świadomości pracowników nt. niepełnosprawności i podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.