Program IT T@lk

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2015

Capgemini Polska, chcąc zwiększyć kompetencje młodych osób na rynku pracy, a także pozyskać specjalistów, stworzył program IT T@lk. W ramach projektu firma zorganizowała spotkania poświęcone m.in.: środowiskom wysokiej dostępności, wirtualizacji, cloud computingowi i metodykom biegłym w projektach IT. W programie swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się profesjonaliści IT z Capgemini. W spotkaniach brało udział średnio 70 osób. Planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia, które będzie obejmowało kolejne obszary działalności projektowej firmy, a szczególnie Centrum Infrastructure Services.