Program Innow(as)torek

Metryka praktyki

Firma: ASTOR,
Branża: IT, Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2014

W trakcie audytu wielu pracowników firmy ASTOR zgłosiło potrzebę większego zaangażowania w rozwój firmy. Stąd program Innow(as)torek dający możliwość zgłoszenia innowacyjnych rozwiązań. Projekty mogą być nakierowane na usprawnienia procesów w firmie lub podnoszenie jakości relacji na linii: firma – klient. W zgłoszeniu muszą znaleźć się: opis inicjatywy i jej charakter, innowacyjność, zgodność z pryncypiami, wartościami i wizją ASTOR; uzasadnienie biznesowe; zyski niebiznesowe; zagrożenia, które mogą się pojawić. Projekt oceniają przedstawiciele pracowników, kadry menedżerskiej oraz Zarządu. Najwyżej ocenione propozycje natychmiast są wdrażane.