Program Innowacji #TomorrowByDeloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Program Innowacji #TomorrowByDeloitte działa w Deloitte Polska od maja 2021 r. i jest procesem inspirowania pracowników do innowacyjnego myślenia. W tym celu firma: powołała Komitet Sterujący ds. Innowacji dla Europy Środkowej jak i Polski; ustanowiła budżet dla programu – zmapowała najlepsze praktyki w zakresie innowacji; utworzyła platformę digital do zgłaszania pomysłów; zbudowała system motywacyjny i model oceny pomysłów, decyzji inwestycyjnych i kontroli ich wdrożenia oraz rozwoju; zbudowała proces inkubacji i akceleracji zgłoszonych pomysłów w ramach platformy Excelerator. Wykorzystując metodologię Doblina, określającą dojrzałość innowacji (Innovation Maturity Model – Doblin Methodology), dzięki zagregowanej ocenie kluczowych komponentów funkcjonujących już w organizacji, firma zmierzyła swoją ogólną dojrzałość w tym obszarze. Celem firmy na najbliższe lata stało się opracowanie kluczowych umiejętności dla innowacji funkcjonujących jako spójny system, wpisany w strategię firmy, a także usystematyzowanie podejścia do innowacji tak, by stała się podstawową zdolnością organizacyjną firmy. Regularne mierzenie dojrzałości pozwoli na ocenę postępów. Efektywność inicjatywy zostanie podsumowana po 12 miesiącach (w czerwcu 2022 r.) funkcjonowania chociaż już w tym momencie jej realizacji udało się odpowiedzieć na założone wskaźniki t.j.: – liczba zgłoszonych projektów, – liczba projektów, które przeszły przez proces inkubacji, – liczba projektów, które otrzymały finansowanie realizacji i wdrożenia.