Program Infosys Finance Campus

Metryka praktyki

Firma: Infosys BPO Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Infosys BPO Poland zaangażował się, poprzez program Infosys Finance Campus, w aktywizację zawodową studentów. Dziesięciotygodniowe szkolenie adresowane do studentów i absolwentów kierunków filologicznych oraz osób znających języki obce obejmowało wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Szkolenie prowadzone było pod kątem dostosowania profilu kompetencyjnego młodych ludzi do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program kończył egzamin, którego zdanie stanowiło gwarancję znalezienia zatrudnienia w firmie.