Program informacyjno-edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA”

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program informacyjno-edukacyjny Bezpieczniki TAURONA, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów Grupy TAURON w sferach związanych z działalnością branży energetycznej. W jego ramach funkcjonują inicjatywy skierowane do osób dorosłych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla domu i rodziny”), seniorów („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla seniora”), dzieci („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”) oraz pracowników firm remontowo-budowlanych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”). Koncentrują się one na edukowaniu klientów co do możliwości reakcji na nieuczciwe działania przedstawicieli handlowych, a tym samym chronieniu ich przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców energii; edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, informowaniu skąd się bierze prąd, jak prawidłowo używać urządzeń nim zasilanych, jak zachować się w trakcie burzy czy awarii energetycznej; budowaniu świadomości oraz propagowaniu wiedzy na temat bezpiecznej pracy z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych.