Program grantowy wolontariatu pracowniczego Social Impact

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Z okazji 30-lecia PwC w Polsce firma zrealizowała Program grantowy wolontariatu pracowniczego o nazwie Social Impact. Pracownicy PwC zgłaszali pomysły na projekty wolontariatu, które następnie poddano głosowaniu. Program wyróżnia pięć obszarów, które są związane ze strategicznymi kierunkami CSR w PwC: edukacja, wspieranie organizacji pozarządowych, ekonomia społeczna, niepełnosprawność i ekologia. W ramach Programu Social Impact pracownicy PwC zrealizowali 24 projekty, m.in. Finanse dla Młodych, Inter Akcja, Bajkoterapia i Audiobooki z przesłaniem, Oswajamy Okres, PwC4Kids. W program łącznie zaangażowało się 191 wolontariuszy PwC, którzy poświęcili ponad 400 godzin pracy na wolontariat. W ramach programu, wsparcie otrzymało 17 organizacji pozarządowych i 1443 beneficjentów (dzieci, młodzież, seniorów, osób z niepełnosprawnościami). Projekty były finansowo rozliczane w ramach budżetu Fundacji PwC. Dostarczona została dokumentacja oraz raport z działania wraz ze zdjęciami z każdego zrealizowanego projektu.

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/Social_Spoleczna_odpowiedzialnosc_PwC_FY21.pdf

https://www.facebook.com/PwC.Polska/videos/670074267307278/

https://www.facebook.com/PwC.Polska/posts/10157492593256700