Program grantowy „Na dobry początek!”

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem programu grantowego Na dobry początek! jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich. O dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Fundacja BGK przyznaje dotacje na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, warsztaty dla rodziców, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz wyposażenia.