Program Grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły”

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach Programu Grantowego „Inwestujemy w dobre pomysły” pracownicy Capgemini Polska otrzymują dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł na zgłoszone projekty. Beneficjentami projektów jest społeczność lokalna i ogólnopolska. Projekty muszą angażować wolontariuszy, aktywizować społeczność, partnerów firmy czy inne organizacje, mieć cel społeczny, plan działania i budżet. Wśród celów programu są: zmniejszanie nierówności, rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, nawiązywanie współpracy z organizacjami, rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie planowania, zarządzania projektami. W zależności od typu projektu (granty: małe, duże i ogólnopolskie). Projekty spełniają założone w regulaminie wytyczne dotyczące ilości zaangażowanych wolontariuszy, dotarcie do beneficjentów bezpośrednich i pośrednich, działania w ramach celów zrównoważonego rozwoju oraz strategicznych filarów CSR Capgemini Polska. Obecnie trwają jeszcze kalkulacje dotyczące realizacji programu 2021, natomiast na podstawie wstępnych informacji dzięki realizacji 5 projektów w różnej skali, łącznie udało się dotrzeć od kilku do kilkunastu (TBC) tysięcy beneficjentów (w tym m.in: do Centrów Praw Kobiet w kilku miastach, szkół, ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, świetlic środowiskowych i wielu innych), przekazano ok 40 sztuk laptopów, a część zrealizowanych elementów projektów będzie nadal służyć kolejnym beneficjentom – m.in.: dzięki umieszczeniu bezpłatnych materiałów edukacyjnych na platformie e-learningowej Capgemini Cyber Plac. W ramach realizowanych w tym roku projektów, pomimo utrzymywania się hybrydowego modelu pracy, dzięki współpracy i szczeremu zaangażowaniu, pracownicy mieli możliwość wspólnej realizacji projektów na rzecz różnorodnych społeczności, dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami. Dzięki zrealizowanym projektom, beneficjenci m.in.: otrzymali laptopy i drukarki wspierające ich na co dzień we włączeniu w świat cyfrowy: dostęp do przystępnej wiedzy prawnej, dzięki realizacji szeregu webinarów i szkoleń dotyczących kwestii prawnych, realizowanych przez wolontariuszy firmy – prawników, oraz prawników-wolontariuszy spoza firmy; dzięki uczestnictwu i w szkoleniach i projektach z zakresu programowania, IT, języka angielskiego, obsługi programów MS Office (Excel) i różnego typu warsztatów, mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, czy życiu codziennym; dzięki spotkaniom z kobietami realizującymi różne zawody, mogliśmy zainspirować młode kobiety.