Program grantowy Grupy Kapitałowej PKP Energetyka „Grantspołeczni”

Metryka praktyki

Firma: PKP Energetyka,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Program jest adresowany do wszystkich pracowników PKP Energetyka. Każdy pracownik może zgłosić do finansowania projekt, który będzie realizowany w ramach Programu grantowego Grupy Kapitałowej PKP Energetyka „Grantspołeczni”, we współpracy z partnerem instytucjonalnym, np. szkołą, przedszkolem. Zgłaszane pomysły muszą ograniczać negatywny lub maksymalizować pozytywny wpływ na klimat i środowisko naturalne, powinny one też być zgodne z wartościami PKP Energetyka oraz przyjętą Strategią Biznesową i Strategią Zrównoważonego Rozwoju. Wysokość jednego grantu wynosi maksymalnie 3 tys. zł.