Program grantowy – element programu wolontariatu pracowniczego Credit Agricole Bank Polska „Działam, bo lubię”

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program grantowy jest również jednym z trzech elementów programu wolontariatu pracowniczego Credit Agricole Bank Polska „Działam, bo lubię”. O tym, które z projektów zostają dofinansowane, decydują wszyscy pracownicy w otwartym głosowaniu w intranecie. W jego wyniku granty są przyznawane projektom, które zdobyły najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli 30 tys. zł przeznaczonej na ten cel przez bank. W 2013 roku granty otrzymało 15 projektów, na które zagłosowało najwięcej osób spośród 1046 głosujących. Beneficjentami większości projektów w 1. edycji programu realizowanej w 2013 roku były dzieci.

Zobacz więcej