Program grantowy „Dobry Sąsiad”

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Kopalnia Wapienia Czatkowice prowadzi działalność na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Aby wzmacniać relacje ze społecznościami lokalnymi powołany został program grantowy „Dobry Sąsiad”.

W konkursie grantowym dla mieszkańców gminy Krzeszowice mogły wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy. Składały one swoje pomysły na rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży, imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne, wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych. Pomysły zostały ocenione, a zwycięzcom przekazano granty w wysokości do 5 000 zł na ich realizację.