Program Grantowy dla Wolontariuszy – Procter & Gamble Polska

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program Grantowy dla Wolontariuszy został wprowadzony również w Procter & Gamble Polska. Warunkiem aplikowania o grant w wysokości 3 tys. zł było: opracowanie programu wspierającego dzieci w potrzebie, realizacja go z wybraną organizacją pozarządową lub instytucją, utworzenie trzyosobowego zespołu spośród pracowników. Do wygrania było osiem grantów, o które złożono aż 32 wnioski. Spośród nich wyłonione zostały projekty, które wolontariusze P&G mogli zrealizować na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Inicjatywy miały zróżnicowany charakter i dotyczyły wsparcia wielu obszarów ich rozwoju. Wolontariusze organizowali zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne dzieci, ale jednocześnie wpierające rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne (np. Arterapia). Prowadząc zajęcia sportowe dbali o harmonijny rozwój najmłodszych – zarówno fizyczny, jak i społeczny (np. zajęcia karate dla dzieci niepełnosprawnych). Dzięki pracownikom P&G dzieci wzięły też udział w imprezach rekreacyjno-edukacyjnych, np. rajdzie samochodów zabytkowych, spływie kajakowym, wycieczkach edukacyjnych. Zaś grupy niepełnosprawnych dzieci mogły wyjechać na obóz rehabilitacyjny i wycieczkę na baseny termalne.