Program grantowy dla pracowników KPMG

Metryka praktyki

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program grantowy dla pracowników KPMG również ma na celu zapewnienie finansowania dla projektów pracowniczych z obszarów wspierania społeczności lokalnych, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promowania idei przedsiębiorczości, a także zaangażowania w rozwój kultury (Corporate Cultural Responsibility). KPMG planuje cykliczną realizację programu.