Program grantowy Czuwamy! Pamiętamy!

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

W ramach Programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy! Uruchomionego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN i Fundację „ORLEN – DAR SERCA” finansowane były projekty przywracające cześć i pamięć bohaterom poległym podczas II Wojny Światowej. Istotą działań było upamiętnienie miejsc ważnych historycznie dla lokalnych społeczności, ale z różnych powodów zapomnianych. Laureatami pierwszej edycji programu zostało 12 organizacji, które  przeprowadzą m.in. renowację pomnika, w kompleksie leśnym „Magierka” w Gorlicach, budowę głazu z krzyżem upamiętniającego obronę terenu przez Pułk 4. Ułanów, umieszczenie tablicy upamiętniającej rozstrzelanie mieszkańców wsi Łabiszynek oraz wbicie dwóch brzozowych krzyży. Łączna kwota przekazanych darowizn to blisko 50 tys. zł.

Ponadto, w ramach programu przeprowadzona została rewitalizacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci o bohaterach II Wojny Światowej, jaką jest aleja brzozowych krzyży na powstańczych mogiłach warszawskich Powązek. Pierwsze brzozowe krzyże pojawiły się na grobach powstańców już w trakcie wojny i od tego czasu stały się symbolem tego miejsca, z troską pielęgnowanym przez kolejne pokolenia. Krzyże co 4 lata wymagają renowacji bądź całkowitej wymiany, a koszt takiego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym roku Fundacja w ramach programu przekazała Społecznemu Komitetowi Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” kwotę pozwalającą na rewitalizację i wymianę znacznej części krzyży.