Program Grantowy Capgemini „Inwestujemy w Dobre Pomysły” – Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

W ramach Programu Grantowego „Inwestujemy w Dobre Pomysły” pracownicy Capgemini mogą otrzymać dofinansowanie na zgłoszone przez siebie projekty społeczne, których beneficjentami jest szeroko rozumiana społeczność lokalna. Projekty muszą spełniać określone kryteria: angażować ludzi (z firmy oraz spoza niej), aktywizować społeczność lokalną (dodatkowe punkty przyznawane są projektom włączającym w pomoc partnerów firmy czy inne organizacje), mieć określony cel społeczny, przejrzysty plan działania i budżet. Dziesięć najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw wybiera kapituła składająca się nie tylko z menedżerów Capgemini, ale także ludzi ze środowisk społecznych czy naukowych. Wśród celów programu jego twórcy wymieniają: zwiększenie partycypacji obywatelskiej pracowników, rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie zarządzania projektami, przyczynianie się do rozwiązywania problemów ważnych dla lokalnych społeczności, nawiązywanie lub rozwiązywanie współpracy z organizacjami działającymi w otoczeniu firmy i jej partnerami. W 2012 roku w programie grantowym wzięło udział 58 pracowników, a łączna liczba uczestników wyniosła 2020.