Program grantów wolontariatu pracowniczego IBM

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma IBM stworzyła program grantów wolontariatu pracowniczego. W jego ramach osoby zatrudnione w IBM, mające na swoim koncie minimum 40 godzin przepracowanych jako wolontariusze, mogą przekazywać corocznie grant finansowy organizacji, w której działają.