Program grantów lokalnych

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program grantów lokalnych to dla placówek sieci detalicznej model wsparcia darowiznami działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe. Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych. Pracownicy oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas corocznie przekazują granty na rzecz wybranych lokalnych organizacji społecznych, które działają aktywnie na rzecz realnej zmiany. W 2015 r. w ramach programu zostało przyznanych ponad 45 grantów, a od 2011 r. łącznie przekazano ponad 565 dotacji na lokalne działania.