Program GAMBIT – Shell Polska

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Shell w Polsce był jednym z pionierów działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach i wzrostu świadomości społecznej w tym obszarze. Już w 1994 roku Shell przeprowadził akcję rozdawania dzieciom kilkudziesięciu tysięcy odblaskowych misiów. Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego są nadal istotnym elementem programu społecznej odpowiedzialności Shell w Polsce. Obecnie firma dąży do zainicjowania społecznej dyskusji, w której powinni wziąć udział przedstawiciele władz, środowiska działające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz media. Dyskusja miałaby stanowić wsparcie dla wszystkich działań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.Bezpieczeństwo na drogach jest w Polsce poważnym problemem społecznym. Każdego roku w wypadkach drogowych życie traci około 6 tysięcy Polaków. Bezpośrednie koszty wszystkich wypadków drogowych to 12 miliardów zł, czyli 2,7% PKB. To problem nie tylko społeczny, lecz również ekonomiczny. Już od 10 lat Shell Polska jest partnerem programu GAMBIT, którego misją jest wdrażanie długofalowych działań w tym zakresie. Firma jest bowiem przekonana, że jedynie systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, bazujące na fundamentach naukowych, realizowane według długofalowego, profesjonalnego programu, może przynieść pozytywne efekty.

W 2003 roku Shell uczestniczył w wydaniu książki „Niebezpieczeństwo ruchu drogowego – mity i rzeczywistość”. Jej autorem jest profesor Ryszard Krystek, jeden z twórców programu GAMBIT oraz jeden z największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Publikacja trafiła do rąk polityków, przedstawicieli mediów oraz wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dystrybucja książki była pierwszym etapem społecznej dyskusji zainicjowanej przez Shell.

W 1992 roku grupa ekspertów Banku Światowego przygotowała raport „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce” uznawany dzisiaj za kamień milowy w historii rozwoju działań prewencyjnych. W roku 1993 rząd powołał do życia Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rok później odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym przedstawione zostały założenia programu GAMBIT. Program GAMBIT 2000 został zaakceptowany przez Radę Ministrów jako program bezpieczeństwa ruchu dla Polski na lata 2001 – 2010. W ciągu kilku lat funkcjonowania programu, wspieranego miedzy innymi przez Shell, liczba ofiar śmiertelnych w Polsce zaczęła spadać.

Długofalowym celem krajowego programu GAMBIT 2000 jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 40% w roku 2010 w stosunku do obecnego poziomu. W osiągnięciu tego celu wsparcie udzielane przez partnerów ma bardzo duże znaczenie. Program wskazuje na cztery główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności: nadmierna prędkość, alkohol, młodzi kierowcy oraz niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści.

Autorzy programu wyznaczyli sobie również zadania o charakterze systemowym. Udoskonalenie struktury zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzez usprawnienie aktów prawnych oraz tworzenie struktur regionalnych i lokalnych, gwarantujących skuteczne wdrażanie zadań zawartych w programie GAMBIT 2000. Rozbudowanie systemu informacji odgrywa kluczową rolę w stałym informowaniu decydentów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, a także przyczynia się do wzrostu efektywności środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki audytowi wprowadzona zostanie systematyczna kontrola procesu planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Na koniec, kształcenie kadry stanowi warunek konieczny do realizacji innych zadań.