Program EY Neurodiversity Center of Excellence w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

EY Polska rozumiejąc potencjał jaki drzemie w osobach neuroróżnorodnych, jak i ich specyficzne potrzeby, już od kilku lat prowadzi globalny program EY Neurodiversity Center of Excellence w Warszawie, w którym przystosowuje warunki rekrutacji i pracy do potrzeb tych osób. EY Polska skorzystał z globalnych doświadczeń i w 2021 roku uruchomił pilotażowy program skierowany na zatrudnienie osób neuroróżnorodnych. Osoby te dołączyły do zespołu Cybersecurity, którego dojrzałość organizacyjna i charakter realizowanych projektów odpowiadają potencjałowi osób neuroróżnorodnych. Firma EY Polska, bazując na doświadczeniu globalnym i wsparciu lokalnej fundacji uruchomiła pierwsze w Europie EY Neurodiversity Center of Excellence. Organizacja otworzyła się na osoby neuroróżnorodne, a wśród pracowników wzrosła świadomość nt. potrzeb tej grupy jak i ich kompetencji. Zespoły, w których pracują osoby neuroróżnorodne zyskały kompetencje bardziej efektywnej komunikacji oraz większej uważności i empatii. Pracownicy neuroróżnorodni wnieśli do zespołu cenne umiejętności, które są wykorzystywana na rzecz wewnętrznych projektów EY, jak i projektów realizowanych dla klientów. Nowo zatrudnione osoby rozwijają się m.in. w obszarze uczenia maszynowego, zarządzania bezpieczeństwem, administrowania systemami. Mogą realizować się zawodowo i być przykładem dla innych, że neuroróżnorodność nie musi być przeszkodą w rozwoju zawodowym, a wręcz cenną kompetencją na rynku pracy.