Program Expert 2 Expert

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Expert 2 Expert w firmie Adamed Pharma to inicjatywa zrzeszająca współpracowników, którzy chcą rozwijać się w roli trenerów wewnętrznych. Zadaniem trenera wewnętrznego jest wspieranie rozwoju kompetencji. W ramach Programu Expert 2 Expert firma organizuje dwa razy do roku – oferujący szkolenia, warsztaty i webinary – dwutygodniowy Festiwal Nauki, który jest rozwojowym czasem zarówno dla uczestników szkoleń, jak i dla trenerów wewnętrznych. W 2021 r. odbyły się trzecia i czwarta edycja Festiwalu Nauki. Wszystkie szkolenia były prowadzone w formie online i wszystkie 1550 miejsc zostało wykorzystane.