Program Etyczny Grupy ERGO Hestia

Metryka praktyki

Firma: Grupa Ergo Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Etyczny działa w Grupie ERGO Hestia. Jego filarami są „Kodeks postępowania” oraz „Reguły Przeciwdziałania Nadużyciom”. Powołany został także Oficer ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, którego celem jest zapewnienie ochrony przed nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym nadzorowanie systemu przeciwdziałania nadużyciom. Celem kodeksu etycznego jest dostarczenie pracownikom jasnych informacji i wskazówek w zakresie podstawowych wymogów prawnych i etycznych, których muszą przestrzegać podczas pracy dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Celem opracowania Reguł Przeciwdziałania Nadużyciom w Grupie ERGO Hestia jest wprowadzenie czytelnej procedury, która pozwoli zapobiegać nieprawidłowym działaniom pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko. Z funkcjonującymi procedurami z zakresu etyki i zgodności w ramach 4 szkoleń w 2016 roku zapoznanych zostało 100% nowych pracowników.