Program Ekologiczny Hewlett-Packard Polska – Hewlett-Packard Polska

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Program Ekologiczny Hewlett-Packard Polska to działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu. W skład tego programu wchodzą: Konkurs Ekologiczny, Program Odbioru i Recyklingu Wkładów HP do Drukarek Laserowych oraz Konkurs HP dla Dziennikarzy na najlepszy materiał z dziedziny ochrony środowiska w Polsce. Taka struktura daje szansę na uczestnictwo wielu grup odbiorców, a przez to na pełną i rzeczywistą realizację zamierzeń Programu Ekologicznego. Konkurs Ekologiczny HP 'W harmonii z przyrodą’ skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół naukowych wyższych uczelni oraz uczestników indywidualnych, rekomendowanych przez organizacje społeczne. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, w tym projektów dotyczących zagospodarowania i recyklingu odpadów, czystości wody, powietrza i gleby oraz związanych z ochroną przyrody w Polsce. Nagradzając najlepsze projekty Hewlett-Packard Polska umożliwia ich wdrożenie. Wysokość ufundowanych przez Hewlett-Packard Polska nagród to 30 000 zł (I nagroda), 15 000 zł (II nagroda) i 10 000 zł (III nagroda). Programy i projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe – laureatów Konkursu Ekologicznego HP, realizowane są często przy udziale lokalnych społeczności. Opierają się one również na współpracy sektora pozarządowego z samorządami terytorialnymi. Wspólne działania władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców sprzyjają realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku dodatkowo zorganizowano też podobny konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięskie projekty nagradzane są zestawami komputerów i drukarek laserowych.Z kolei Program Odbioru i Recyklingu Wkładów do Drukarek jest już prowadzony przez HP od pięciu lat. Firma zapewnia bezpłatny odbiór oryginalnych tonerów do drukarek laserowych na terenie całej Polski i ich przetworzenie. Dzięki programowi, z zebranych tonerów do odzysku trafia aż 95% materiałów. Pozostałe 5% utylizowane jest w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Polscy użytkownicy drukarek laserowych HP mogą dodatkowo wziąć też udział w rankingu 'Honorowy Oddawca Tonerów’.

Trzecia inicjatywa Hewlett-Packard Polska to Konkurs dla Dziennikarzy na najlepszy materiał publicystyczny poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska w Polsce, organizowany we współpracy z Klubem Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działającym przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.