Program edukcyjny dla szkół chełmskich – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

W Cementowni Chełm od kilku lat stosowane są paliwa alternatywne, a sam zakład jest dużo bardziej przyjazny środowisku m.in. przez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów niż kilka lat temu. W listopadzie 2012 CEMEX Polska rozpoczął cykl zajęć edukacyjnych dla młodzieży ze szkół w Chełmie. Ekolekcje CEMEX pod hasłem „Budujemy Przyszłość” są programem długofalowym; obejmują wycieczki po zakładzie oraz sesje lekcyjne, podczas których uczniowie dowiadują się, czym są paliwa alternatywne, jak produkowany jest cement oraz jakie starania podejmuje CEMEX Polska w ramach zrównoważonego rozwoju. Na potrzeby projektu stworzone zostały materiały filmowe, w których w atrakcyjnej formie przedstawiono zagadnienia zrównoważonego rozwoju firmy. Jednym z elementów zajęć jest wycieczka po cementowni, podczas której uczniowie mogą zobaczyć, jak wygląda w praktyce proces produkcji cementu oraz jak zakład ogranicza negatywny wpływ na środowisko (m.in. stosując paliwa alternatywne).