Program edukacyjny Zielona Kraina – Jeronimo Martins Polska

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 2 - Zero głodu

Celem programu edukacyjnego Zielona Kraina, cyklu warsztatów kulinarno-edukacyjnych skierowanego do uczniów klas czwartych szkół podstawowych, jest promocja zdrowej, zbilansowanej diety, opartej na obecności warzyw i owoców oraz produktów nieprzetworzonych. Warsztaty obejmują interaktywne pogadanki dotyczące zasad prawidłowego żywienia, wspólne przygotowywanie posiłków ze świeżych owoców i warzyw oraz gry i zabawy edukacyjne. Program zajęć wpisuje się w podstawę programową szkoły podstawowej oraz uwzględnia aktualne trendy żywieniowe zalecane przez ekspertów. Specjalnie materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, przygotowane przez dietetyczki pracujące w zespole naukowym Instytutu Żywności i Żywienia, patrona merytorycznego programu, udostępniono na stronie internetowej. Program realizowany jest w ramach koalicji non-profit, którą zawarły firmy Jeronimo Martins Polska i Green Factory. W pierwszej edycji programu, która trwała od lutego do czerwca 2016 roku w czterech miastach (Wrocławiu, Białymstoku, Kielcach i Poznaniu) odbyło się ponad 200 spotkań edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 4 tysiące uczniów i 200 nauczycieli z około 70 szkół. Druga edycja projektu ruszyła 26 września 2016 roku w Warszawie. W roku szkolnym 2016/2017 dietetycy przeszkolą łącznie około 8 tysięcy czwartoklasistów w Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu oraz Trójmieście.

Więcej informacji