Program edukacyjno-grantowy „Velvet. Piątka dla Natury”

Metryka praktyki

Firma: Velvet CARE,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Velvet CARE, opiekun programu „Piątka dla Natury”, to producent wyrobów marki Velvet – papierowych produktów higienicznych. Firma, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, opracowała i wdraża działania proekologiczne.

Koncentruje się na pięciu obszarach: ochronie zasobów leśnych, redukcji plastiku, oszczędzaniu wody, redukcji emisji CO2 oraz recyclingu, co komunikuje znak „save nature” umieszczany m.in. na opakowaniach produktów marki Velvet. Program edukacyjno-grantowy dla szkół „Velvet. Piątka dla Natury” jest odzwierciedleniem tych obszarów działania firmy, a jego celem jest propagowanie proekologicznych postaw wśród najmłodszych.

Dobre nawyki zaprocentują działaniami na rzecz ochrony środowiska wśród dzieci oraz dorosłych. Edukacyjne scenariusze lekcji są zgodne z programem nauczania klas I-III szkoły podstawowej dzięki czemu służą jako pomoc dla nauczycieli przybliżając dzieciom w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Pierwszy, regionalny etap programu (luty- czerwiec 2021 r.) skierowany był do 93 szkół w dwóch powiatach – olkuskim i zawierciańskim w województwach małopolskim i śląskim. Efektywność programu mierzona jest poprzez ilość zarejestrowanych nauczycieli, ilość zgłoszonych Ekowyzwań oraz ilość złożonych wniosków o Ekogranty.

Prace przygotowawcze rozpoczęto od wywiadów z nauczycielami – przyszłymi realizatorami akcji. Dzięki temu uzyskano cenne informacje umożliwiające uwzględnienie w programie kluczowych dla nauczycieli oraz uczniów aspektów, m.in.: typu zadań (plastyczne, eksperymenty), najbardziej atrakcyjne nagrody, sposób i czas realizacji eko-lekcji.

W edycji regionalnej wzięło udział aż 50% szkół do których skierowana była akcja. Zgłoszono 96 prac w obu konkursach. Zaangażowanych w program nauczycieli zaproszono też do podzielenia się swoimi opiniami w anonimowej, internetowej ankiecie, której wyniki posłużyły do prac nad ogólnopolską edycją programu (trwającą w okresie: X’21- VI’22).

Dzięki programowi, Velvet CARE promuje swój wizerunek jako organizacji odpowiedzialnej ekologicznie i wspierającej lokalne inicjatywy w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”. Adresatami działań są zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i społeczność lokalna skupiona wokół placówek szkolnych.

Program „Velvet. Piątka dla Natury” wspiera edukację ekologiczną i aktywizuje uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Przyczynia się również do świadomego podejmowania ekologicznych wyborów, co przyniesie korzyści dla planety dziś i w przyszłości. Dzięki odpowiedniej konstrukcji Programu wzrasta świadomość ekologiczna, i dodatkowo, dzięki konkursom z nagrodami, wyróżnione klasy, pedagodzy oraz szersza społeczność szkolna są doceniani za ich wkład w budowanie ekologicznych postaw.

Link do strony programu: www.piatkadlanatury.pl;

https://www.velvetcare.com/eco-agenda-2025/