Program edukacji klimatycznej Dla błękitnego nieba

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Rok 2021 w działalności społecznej firmy Volkswagen Poznań to także inauguracja programu edukacji klimatycznej Dla błękitnego nieba, realizowanego dla uczniów z 21 wielkopolskich szkół. Program polega na aktywnym włączeniu dzieci ze szkół podstawowych w proces badawczy oraz popularyzacji wiedzy z zakresu zmian klimatu. Głównym założeniem projektu jest aktywne zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w proces badawczy i popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Specjalnie na jego potrzeby opracowano autorski program oparty o koncepcję nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone wspólnie przez naukowców i obywateli. W projekcie więc uczniowie wcielają się więc w role naukowców. Projekt rozpoczął się w październiku 2021 roku i będzie trwał przez cały rok szkolny. Wyniki wraz z komentarzami będą publikowane co miesiąc przez szkoły wraz z badaczami na stronie projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=2rHBv24rSbcc

https://www.volkswagen-poznan.pl/pl/dlablekitnegonieba