Program Edukacji Ekologicznej – Metsä Tissue S.A.

Metryka praktyki

Firma: Metsä Tissue,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Program „Czyste środowisko – komfort na co dzień” jest kontynuacją programu pilotażowego, za którą firma otrzymała nagrodę „Dobroczyńca roku 2004” w kategorii ekologia. Celem programu jest pogłębianie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności i edukacja ekologiczna dotycząca rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody oraz zagospodarowania odpadów.

Program przeprowadzono w gminach Krapkowice i Konstancin-Jeziorna, gdzie firma posiada swoje zakłady produkcyjne przy współudziale Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia i Fundacji Nasza Ziemia.

Edukacja objęła 183 uczniów z 8 szkół podstawowych, świetlicy środowiskowej i Szkoły Specjalnej gminy Krapkowice. W każdej placówce wybrano po 2 nauczycieli, dla których zorganizowano warsztaty przygotowujące do przeprowadzenia lekcji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Razem z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i Fundacją ustalono działania i podział środków na realizację programu. Ze zbiórki makulatury (13 ton) powstał skwerek makulaturowy ratując tym samym ponad 200 drzew.

W gminie Konstancin-Jeziorna, program edukacyjny skierowany był do całej społeczności lokalnej. Głównymi odbiorcami byli uczniowie 6 publicznych szkół podstawowych i 4 gimnazjów. Urząd Miasta i gminy Konstancin-Jeziorna wspierały inicjatywę merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Hufiec Konstancin oraz lokalne firmy i organizacje zrzeszone w Klubie Rozwoju Ekonomiczno-Społecznego Konstancina brały udział w organizacji niektórych komponentów programu. Program stworzył kolejną okazję dla szkół do „wychodzenia na zewnątrz” i rozwijania współpracy międzyszkolnej. Dzięki niemu nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia, podnieśli swoje kwalifikacje.