Program „Dzielmy się wiedzą” – Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Credit Agricole Bank Polska rozpoczął realizację Programu „Dzielmy się wiedzą”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy bankowej wśród pracowników, przekazywanie informacji na temat pracy innych departamentów oraz kreowanie wizerunku organizacji uczącej się, a także zwiększenie efektywności budżetów szkoleniowych. Program zakładał wewnętrzne szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla pracowników, prowadzone przez pracowników – ekspertów w dziedzinach tj.: bankowość, finanse, kadry i płace, ryzyko operacyjne, windykacja, aktywa i pasywa, controlling, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, produkty firmowe oraz narzędzia pomagające w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Pierwszym etapem programu było stworzenie jego koncepcji, strategii komunikacji i harmonogramu działań. Kolejnym krokiem było poszukiwanie ekspertów z określonych obszarów wewnątrz firmy, którzy zostali przygotowani do roli trenerów, ponieważ jako specjaliści merytoryczni nie mieli doświadczenia w prowadzeniu warsztatów. Równocześnie powstała biblioteka firmowa LOOKadło, która obecnie udostępnia 290 książek z różnych obszarów. W 2011 roku, podczas 51 spotkań, odbyły się szkolenia dotyczące 12 tematów, w których wzięło udział 517 osób.