Program dzielenia się wiedzą

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kultura dzielenia się wiedzą to podstawa dobrej współpracy wewnątrz firmy. Dzięki wymianie wiedzy poszerzamy swoje kompetencje, usprawniamy pracę, korzystając z już istniejących w firmie dobrych praktyk, a zarazem unikamy błędów, które popełnione zostały w przeszłości. mBank dzięki programowi dzielenia się wiedzą osiągnął różnorodne korzyści: lepszy przepływ informacji na temat bieżących działań i projektów; wykorzystanie potencjału pracujących w banku ekspertów, którzy mogą sprawdzić się w roli trenera; zwiększenie efektywności pracy – ograniczenie błędów poprzez korzystanie z wiedzy kolegów i koleżanek; możliwość dzielenia się pasjami. Każdy pracownik może zorganizować spotkanie, podczas którego opowiada o zainteresowaniach, szkoli z danej tematyki.