Program Działamy i wspieramy – De Heus

Metryka praktyki

Firma: De Heus,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Intencją powstania programu Działamy i wspieramy była chęć integracji pracowników ze sobą wzajemnie, wzmocnienie ich identyfikacji z firmą oraz ze społecznością lokalną i zaangażowanie obu grup w działania na rzecz wsparcia dzieci.

Projekty w ramach programu  mogą zgłaszać wszyscy pracownicy firmy De Heus. Po przesłaniu, czyli uzupełnieniu formularza (dostępnego w wewnętrznym portalu i w formie papierowej), kiedy upłynie odpowiedni czas, zbiera się komisja w składzie 3 osób, reprezentujących marketing (sprzedaż), HR (administracja) i produkcję i po dogłębnym zanalizowaniu projektów pod kątem kryteriów, uwzględnionych w regulaminie podejmuje decyzje. Następnie wybrane grupy działają, na podstawie dodatkowych przesłanych przez nie harmonogramów.

Pracownicy kreują pomysły i je realizują (lider projektu jest odpowiedzialny za całość projektu, ma do dyspozycji dział marketingu do konsultacji). Społeczność lokalna w większości przypadków zaangażowana jest w kreowanie pomysłów, a później w ich dalszy kształt. Pracownicy mocno współpracują ze społecznością lokalną.

W ramach projektu udało się przeprowadzić działania edukacyjne dla ponad 250 dzieci, w które zaangażowało się 59 pracowników (10% całej załogi De Heus).

Więcej informacji