Program dotacji

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program dotacji to otwarty konkurs grantowy Orange Polska dla organizacji społecznych chcących wykorzystywać nowe technologie przy realizacji projektów edukacyjnych. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych poprzez edukację nieformalną prowadzoną przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz placówki oświatowe. Program zakłada transfer doświadczeń między instytucjami wyróżniającymi się w działaniach na polu edukacji a organizacjami/podmiotami, które chciałyby wykorzystać ich dorobek metodologiczny, wzbogacając go o zastosowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii. W 17 sześciomiesięcznych projektach aktywny udział wzięło ponad tysiąc dzieci i młodzieży oraz kilkuset dorosłych (w ramach inicjatyw łączących pokolenia), a z materiałów projektowych skorzysta wedle szacunków ok. 300 tys. osób.