„Program doskonalenia kompetencji menedżera produkcji”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

„Program doskonalenia kompetencji menedżera produkcji” jest kontynuacją „Projektu rozwoju kadry kierowniczej” prowadzonego w latach 2015–2016 wśród szefów produkcji, kierowników oraz mistrzów Grupy Nowy Styl w Polsce. Uczestnicy programu podnoszą swoje umiejętności poprzez pracę własną, rozmowy rozwojowe z przełożonym, szkolenia i indywidualny coaching. Program Doskonalenia Kompetencji rozpoczęty w 2017 roku koncentruje się na doskonaleniu kompetencji wybranych na podstawie efektów Projektu Rozwoju Kadry Kierowniczej. W ramach działań rozwojowych w Programie duży nacisk położony został na zadania poszkoleniowe, polegające na wdrażaniu wiedzy i umiejętności do codziennej praktyki.