Program doktoratów wdrożeniowych

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Program doktoratów wdrożeniowych realizowany przez firmę Polpharma skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie. Celem inicjatywy jest stworzenie doktorantom możliwości kształcenia w ścisłej współpracy z zatrudniającym ich przedsiębiorcą lub podmiotem biznesowym, np. poprzez korzystanie ze sprzętu i zasobów firmy. Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów, naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się zatrudniająca go firma. Uczestnik programu otrzymuje wynagrodzenie na za pracę w przedsiębiorstwie oraz stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawą wszystkich prac doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich objętych projektem „Doktoraty wdrożeniowe” są prace eksperymentalne.

W roku 2018 do programu doktoratów wdrożeniowych zakwalifikowało się 11 doktorantów zatrudnionych przez Polpharmę. Doktoraty realizowane są we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Warszawskim. Zadaniem uczestników jest wypełnienie założeń dla 4-letnich, stacjonarnych studiów doktoranckich, określonych w regulaminie studiów oraz przedstawienie wyników badań w zadeklarowanych przez nich dziedzinach. Efektywność praktyki będzie można w pełni ocenić po zakończeniu pierwszego cyklu programu.