Program dla pracowników Jestem Eko – Carrefour Polska

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kolejnym przykładem działań wzmacniających wśród pracowników postawę proekologiczną jest akcja Carrefour Polska: Jestem Eko. Program swoim zasięgiem obejmował wszystkich pracowników i dotyczył różnych obszarów związanych z ekologią i racjonalnym gospodarowaniem. Praktykę realizowano 12 miesięcy, a każdy miesiąc poświęcony był innej tematyce. W intranecie i magazynie firmowym publikowane były porady i treści edukacyjne dotyczące ekologicznych postaw. Ponadto we współpracy z partnerami społecznymi – Federacją Polskich Banków Żywności i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska – zorganizowano warsztaty dla pracowników dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności i oszczędzania zasobów naturalnych.