Program dla kobiet „Bez cukru”

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Kobiety stanowią ponad 70% pracowników Banku Pekao. Program dla kobiet „Bez cukru” wspiera i inspiruje panie do rozwoju w życiu i w biznesie. W jego ramach organizowane są webinary dotyczące rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, np.: job crafting, komunikacja, treningi twórczości, świadomość liderska, psychologia relacji. Do rodziców kierowane były webinary z udziałem certyfikowanej trenerki i edukatorki podejmujące temat wyzwań rodzicielskich. W ramach 7-miesięcznego projektu rozwojowego „emPower Women” realizowanego przez Microsoft z partnerem, firmą Avanade, wzmacniano kompetencje technologiczne kobiet z naciskiem na rozwiązania chmurowe. Uczestniczki biorą udział w szkoleniach Microsoft oraz opracowują innowacje dla banku. Łącznie w ramach programu w 2022 r. zorganizowano 35 webinarów, w których wzięło udział ponad 4 tys. osób. Webinary zostały pozytywnie ocenione w ankietach ewaluacyjnych, w których wskaźnik NPS wyniósł aż 86,96 (gdzie: 80,52% to promotorzy, 7,92% stanowiły osoby pasywne, a jedynie 2,56% to krytycy). Spośród blisko 100 zgłoszeń do projektu „emPower Women” wyłoniono pięć uczestniczek z banku, które znalazły się w gronie kobiet z różnych korporacji, by m.in. rozwijać swoje kompetencje w nowoczesnych technologiach. Zgłoszono 44 prace konkursowe w ekologicznym wyzwaniu, dodano 415 komentarzy i aż 921 polubień projektów.