Program Dialogu Pokoleń

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerem merytorycznym, firmą Philip Morris Polska oraz partnerem społecznym, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zainicjował i opracował Program Dialogu Pokoleń, będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy. Wynikiem współpracy tych trzech podmiotów jest projekt, który stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów. Pierwszym z elementów programu jest Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń, która jest zbiorem standardów, których stosowanie deklaruje organizacja przystępująca do Programu Dialog Pokoleń. Kolejnym krokiem będzie audyt diagnozujący, po którym nastąpią wdrożenia rekomendacji opisanych w raporcie a następnie wydanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń ważnego 12 miesięcy.

Udział w programie to dowód na otwartość do dialogu w organizacji. Dzięki audytowi organizacji połączonemu z wizytami diagnostycznymi, zdobywa się zebraną oddolnie wiedzę o realnych potrzebach pracowników. W wyniku audytu eksperci opracowują programy i narzędzia wsparcia organizacji w sprawnym i efektywnym zarządzaniu różnorodnością wiekową, aby zespoły były bardziej wydajne, elastyczne, odporne na kryzysy i innowacyjne, a ich członkowie zmotywowani i zadowoleni z pracy.

https://dialogpokolen.pl/program